9.5.2015

Elisha splnila Körung v Eschenbachu

7.5.2015

Wicky nakrytá Memphisem

26.4.2015

Elisha na výstavě OG Schweinfurt V-1

7.12.2014

Martina s Gambartem splnila IPO 1,

28.11.2014

Wicky nakrytá Memphisem.

8.11.2014

Cheer porodila 1 pejska a 3 fenky

18.10.2014

Elisha has 4 Males and 4 Females

8.9.2014

Cheer Höchstadter Wappen nakrytá Gambartem Redox

22.8.2014

New photos Jethro Redox

17.8.2014

Elisha Redox / Fulz Zenevredo - Stud date:17.8.2014

4.7.2014

Yeni has IPO2

22.6.2014

LG-Fieberbrunn - Gwenny -Winner- NWkl 4-6m.

14.6.2014

Yesica Redox has IPO3.

8.6.2014

Gambart has Korung Kkl. 1

31.5.2014

Fulz Zenevredo / Renni Arcus - Stud date 31.5.

10.5.2014

Gambart has ZVV1.

3.5.2014

New photos Guru and Gwenny

1.5.2014

Cheer ist pregnant

30.4.2014

Yeni new head photo

21.4.2014

Elisha has Körung Kkl.1

20.4.2014

OV-Kolín- Gambart-JHKL -SG-1,

5.4.2014

Uric has IPO3 and Yeni IPO1

5.4.2014

Cheer /Ballack - Stud date 5.4.2014

16.3.2014

Uric has IPO2 and Yeni BH